Kiss Magdolna - egykorú újságcikkekkel alátámasztott - visszaemlékezése a Csernobilban történt szuperbaleset magyarországi visszhangjára. Az egész mű szabadon olvasható itt