Kiss Mária Magdolna: Együtt a Duna-Dráva közén

KISS MÁRIA MAGDOLNA

EGYÜTT A DUNA-DRÁVA KÖZÉN

KISS MÁRIA MAGDOLNA EGYÜTT A DUNA-DRÁVA KÖZÉN [Címlap | Titlepage]

Interesting blog? Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this article on other bookmarking websites.

KISS MÁRIA MAGDOLNA

 

EGYÜTT A DUNA-DRÁVA KÖZÉN

 

A Duna-Dráva köz jobbágyságának élete a terület nagybirtokain a XVIII. századtól a XIX. század elejéig

 

Bővebben...:

Kiss Mária Magdolna: Együtt a Duna-Dráva közén A GeniaNet Kiadó előszava

Interesting blog? Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this article on other bookmarking websites.

A GeniaNet Kiadó előszava

 2007-ben jelent meg könyv alakban először Horvátországban – a HunCro Sajtó és Nyomdaipari Kft. kiadásában (ISBN 978-953-7366-04-9, B5-ös formátum, 159 p.) a Horvát Köztársaság Kisebbségi Tanácsa támogatásával – a szerző egy régi doktori disszertációja, jobban mondva az egykori munkának egy „leporolt”, az opponensi, lektori véleményeket és az újabb szakirodalmat figyelembe vevő, képekkel, grafikonokkal gazdagított átdolgozása.

Bővebben...:

További cikkeink...

  1. Tartalom
  2. Előszó az Olvasóhoz