Morzsamenük

A GeniaNet Kiadó előszava

2007-ben jelent meg könyv alakban először Horvátországban – a HunCro Sajtó és Nyomdaipari Kft. kiadásában (ISBN 978-953-7366-04-9, B5-ös formátum, 159 p.) a Horvát Köztársaság Kisebbségi Tanácsa támogatásával – a szerző egy régi doktori disszertációja, jobban mondva az egykori munkának egy „leporolt”, az opponensi, lektori véleményeket és az újabb szakirodalmat figyelembe vevő, képekkel, grafikonokkal gazdagított átdolgozása.

Minthogy a mű iránt az érdeklődés azóta sem lanyhult, és a magyarországi olvasók csak korlátozottan fértek hozzá, ugyanakkor az oktatásban is fontos szerepet játszó téma arra a gondolatra vezette kiadónkat, hogy mindenki által szabadon hozzáférhetővé tesszük Kiss Magdolna munkáját az interneten keresztül. Mégpedig a könyvnek az azóta eltelt kutatáshoz aktualizált, a fekete-fehér képek nagyobb része helyett színes képekkel illusztrált változatát. Miután a Duna–Dráva köz népesedéstörténete áttekinthetetlen lenne olyan adattár nélkül, mely falvanként tartalmazza az adott terület és korszak népesség és nemzetiségtörténeti változásait, ezért szükségesnek tartotta a szerző adattár összeállítását és közlését. Jelentős forrásértéke miatt felhasználta az úrbérrendezés érdekében szerkesztett 9 kérdőpontos iratra adott válaszokat a bellyei uradalom falvaiban. (Ennek az anyagnak a szemelvényes bemutatásától jelen esetben eltekintünk, mivel ez a forrás azóta teljes egészében megjelent. Kiss Magdolna: A bellyei uradalom jobbágyainak élete a Mária Terézia féle országos úrbérrendezés előtt. Horvátországi magyarság. Drávaszög Alapítvány, Bp. szerk. Lábadi Károly. II. évf. 1995. ápr.4. sz., 24–28.o.; május, 5.sz. 15–20.o.; jún. 6.sz. 20–26.o.; júl. 7.sz. 20–26.o.; aug. 8.sz. 16–21.o.).

Minthogy adott földrajzi régióról van szó, ezért a téma szemléletesebbé tétele érdekében térképek illusztrálják a Duna-Dráva köz geomorfológiáját, az orvosi ellátás jellegét a XVIII. század végén és a XIX. század elején, a török kori pusztulás mértékét és az újratelepítés eredményeit.

A végjegyzeteket – az áttekinthetőség kedvéért – megbontva, az egyes fejezetekhez csatlakoztatta a szerkesztő. Míg a hivatkozott irodalmat a munka végén külön irodalomjegyzékben sorolta fel.

A szöveghez kereső csatlakozik, mely az olvasó számára lehetővé teszi a teljes és a csonka szavas, illetve az összetett keresés elvégzését is!


We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.