Kiss Mária Magdolna: Együtt a Duna-Dráva közén

KISS MÁRIA MAGDOLNA

EGYÜTT A DUNA-DRÁVA KÖZÉN

Tartalom

Interesting blog? Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this article on other bookmarking websites.

Előszó az Olvasóhoz

Interesting blog? Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this article on other bookmarking websites.

Most jelenik meg könyv alakban először egy régi doktori disszertációm, jobban mondva az egykori munkának egy „leporolt”, az opponensi, lektori véleményeket és az újabb szakirodalmat figyelembe vevő, képekkel, grafkonokkal színesített átdolgozása.

Az 1988-ban megírt doktori dolgozatom témájául a XVIII. században még nagyrészt mocsarakkal borított Duna-Dráva köz két nagybirtokát, a bellyei Savoyai-uradalmat és a dárdai Veteráni-uradalmat választottam.

Bővebben ...