Nyomtatás
Kategória: Kiss Mária Magdolna: Együtt a Duna-Dráva közén
Találatok: 1249

A GeniaNet Kiadó előszava

 2007-ben jelent meg könyv alakban először Horvátországban – a HunCro Sajtó és Nyomdaipari Kft. kiadásában (ISBN 978-953-7366-04-9, B5-ös formátum, 159 p.) a Horvát Köztársaság Kisebbségi Tanácsa támogatásával – a szerző egy régi doktori disszertációja, jobban mondva az egykori munkának egy „leporolt”, az opponensi, lektori véleményeket és az újabb szakirodalmat figyelembe vevő, képekkel, grafikonokkal gazdagított átdolgozása.

 Minthogy a mű iránt az érdeklődés azóta sem lanyhult, és a magyarországi olvasók csak korlátozottan fértek hozzá, ugyanakkor az oktatásban is fontos szerepet játszó téma arra a gondolatra vezette kiadónkat, hogy mindenki által szabadon hozzáférhetővé tesszük Kiss Magdolna munkáját az interneten keresztül. Mégpedig a könyvnek az azóta eltelt kutatáshoz aktualizált, a fekete-fehér képek nagyobb része helyett színes képekkel illusztrált változatát. Miután a Duna–Dráva köz népesedéstörténete áttekinthetetlen lenne olyan adattár nélkül, mely falvanként tartalmazza az adott terület és korszak népesség és nemzetiségtörténeti változásait, ezért szükségesnek tartotta a szerző adattár összeállítását és közlését. Jelentős forrásértéke miatt felhasználta az úrbérrendezés érdekében szerkesztett 9 kérdőpontos iratra adott válaszokat a bellyei uradalom falvaiban. (Ennek az anyagnak a szemelvényes bemutatásától jelen esetben eltekintünk, mivel ez a forrás azóta teljes egészében megjelent. Kiss Magdolna: A bellyei uradalom jobbágyainak élete a Mária Terézia féle országos úrbérrendezés előtt. Horvátországi magyarság. Drávaszög Alapítvány, Bp. szerk. Lábadi Károly. II. évf. 1995. ápr.4. sz., 24–28.o.; május, 5.sz. 15–20.o.; jún. 6.sz. 20–26.o.; júl. 7.sz. 20–26.o.; aug. 8.sz. 16–21.o.).

Minthogy adott földrajzi régióról van szó, ezért a téma szemléletesebbé tétele érdekében térképek illusztrálják a Duna-Dráva köz geomorfológiáját, az orvosi ellátás jellegét a XVIII. század végén és a XIX. század elején, a török kori pusztulás mértékét és az újratelepítés eredményeit.

A végjegyzeteket – az áttekinthetőség kedvéért – megbontva, az egyes fejezetekhez csatlakoztatta a szerkesztő. Míg a hivatkozott irodalmat a munka végén külön irodalomjegyzékben sorolta fel.

A szöveghez kereső csatlakozik, mely az olvasó számára lehetővé teszi a teljes és a csonka szavas, illetve az összetett keresés elvégzését is!