Nyomtatás
Brutus
Kategória: Hírek
Találatok: 2081

Bár a Google könyvek leltára több millió kötetet tesz ki (a cél 2015-ig 15 millió volt), ám a magyar alkotások általában csak cím adatokat tartalmazak. A Google azokat a műveket, amelyek védelmi ideje lejárt, "közkincsek"-nek nevez.[1] Szerzői jog mentesek, így kereshető a teljes szövegük és letölthetőek (PDF formátumban), de az európai felhasználók számára csak azok a könyvek, melyek 1865 előtt jelentek meg. Csupán az Egyesült Államokban van az, hogy az 1923 előtt kiadott könyvek, nyilvánosak.[2]

Ezzel szemben mi a szerzőkkel, kiadókkal és az OSZK-val úgy dolgozunk egy opt-in eljárás keretében, hogy munkáikat szerződéses alapon, a szerző jog birtokosának kifejezett, írásos egyetértésével (vö: https://de.wikipedia.org/wiki/Opt-in) online elérhetővé tesszük, ahol azok a regisztrálás után teljesen vagy részleteiben weboldalunkon elérhetőek, egyszerű és rövidített keresés alapján kereshetőek és letölthetőek lesznek. Egy szöveget szabadon megtekinthetővé tenni nem azt jelenti hogy a tulajdonjogot eltörljük, egyúttal az Open Access nem egyenlő az Open Source-al, hanem a budapesti Open Access Initiative (BOAI) 2002 február 11-i meghatározása alapján, „Az interneten szabadon elérhetően kellene lennie minden olyan irodalomnak, amelyet tudósok minden díjazási elvárás nélkül adnak ki.”[3] Az ezen a platformon elérhető munkák éppúgy mint korábban szerzői jogilag védettek, ami azt jelenti, hogy az idézéseknél a forrást meg kell jelölni, a grafikák saját munkákban vagy webes megjelenésekben történő használatánál pedig a kiadó írásos engedélye szükségeltetik.
A mi célunk az, hogy hasonlóan az Egyesült Államokban lévő OpenLibrary.org-hoz mi is egy szabadon hozzáférhető digitális gyűjteményt – legyen annak tartalma akár fotó vagy retrodigitalizálás [4] – hozzunk létre, a nyílt hozzáférés alapelvei nyomán a hazai és külföldi magyar közösség „kulturális emlékezete“ számára. A gyűjtemény nem korlátozódik magyar nyelvű könyvekre és cikkekre, hanem amennyire lehetséges a magyar tudományos kutatás és irodalom számára hasznos, tkp. tudományterületek határát átlépő perpektívákat felmutató munkákra. Egy példa: amennyiben egy tanulmány vagy irodalmi munka olyan terülekre is kiterjed amelyek részben vagy teljesen a mostani magyar államhatárokon kívül fekszenek és például angol fordításban egy nagyobb olvasóközönséghez kell eljuttatni őket, de egy nyomtatott kiadás ár-érték arányban egy speciális, korlátozott olvaskört tekintve nem gazdaságos, az internet-kiadás (új ISBN alatt) új perspektívákat nyit meg nemzetközi tudáskontextusban. Más szavakkal: ajánlatunkat nem csak mint archívumot, de mint szolgáltatást is modern, dinamikus tudásszervezésként fogjuk fel.
Könyvtár platformként az OpenCMS Joomla-t részesítük előnyben professzionális, magasan fejlett bizonsági és keresőtechnikái miatt. Ajánlatunk design-technikailag a „reszponzív webdesign“ alapelveit követi és ezért regisztrálás után okostelefonon is elérhető.

[1] „Public domain“.
[2] Vö. Ryan Sands: From the mail bag: Public domain books and downloads (blog). Inside Google Book Search, 2006. november 9.,
http://booksearch.blogspot.com/2006/11/from-mail-bag-public-domain-books-and.html
[3] https://de.wikipedia.org/wiki/Open_Access, lábjegyzetek [7], [8].
[4] https://de.wikipedia.org/wiki/Retrodigitalisierung.